Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce … cz I

Bóg, przemawiał do ludu Izraela, poprzez proroków. Jeśli lud schodził z wyznaczonej drogi, posyłał swoje słowo do wybranego przez siebie Hebrajczyka, objawiał swoją wolę i dawał adidasy. Prorok posłusznie szedł, mówił co miał powiedzieć i żył długo i szczęśliwie …
No, niezupełnie. Mojżesz był „niewymowny” – bełkotał albo się jąkał. Miał za zadanie wyprowadzi Boży Lud z nie woli, więc dostał do pomocy Aarona, który miał przemawiać (pierwszy udokumentowany przypadek istnienia stanowiska rzecznika – taki żart).
Eliasz po raz pierwszy wymieniony jest w 1 Księdze Królewskiej jako niosący słowo Boga Jahwe Achabowi, królowi Izraela. Po audiencji u króla Achaba uskrył się na pustkowiu nad potokiem Kerit, na wschód od Jordanu”. Eliasz spotkał Obadiasza – zarządcę pałacu króla Achaba, który został wysłany na poszukiwanie nowych pastwisk dla bydła. Obadiasz – na polecenie Eliasza – oznajmił wkrótce swojemu panu, gdzie przebywał zbieg. Wkrótce król przybył na spotkanie Eliasza – obarczył go odpowiedzialnością za nieszczęścia Izraela. Rozstrzygnięciem sporu o prawdziwość Boga – Jahwe Eliasza i Baala Achaba – miały być publiczne ofiary całopalne na Górze Karmel. Jahwe pozwolił Eliaszowi dokonać cudu, który przekonał Izraelitów o fałszywości Baala. 450 proroków tego bożka zostało zabitych. Od tego czasu krainę opuściła susza i głód. Jezabel rozwścieczona śmiercią proroków Baala zagroziła śmiercią Eliaszowi (1 Krl 19:1-2), lecz ten zbiegł do Beer-Szeby i pragnął śmierci.
W odpowiedzi na żalenie się Eliasza, Bóg nakazał mu iść do Damaszku i namaścić Chazaela królem Aramu, Jehu królem Izraela a Elizeusza prorokiem własnego miasta (1 Krl 19:13-21). W 6 lat po tym ostrzegł Achaba i Jezabel, że oboje zginęli tragicznie.
Daniel zachowywał boże prawo, przestrzegał koszerności posiłków. „Bóg obdarzył Daniela mądrością. Daniel dwa razy wytłumaczył Nabuchodonozorowi (II) znaczenie dziwnych snów. Później objaśnił także Baltazarowi znaczenie napisów na ścianie. Po zdobyciu Babilonu przez Persów zastał na dworze ważnym urzędnikiem. Przez fałszywe oskarżenia Daniel został wrzucony do jaskini lwów, lecz Bóg uratował mu życie.
Jona(sz), Bóg kazał mu udać się do Niniwy, stolicy Asyrii, wroga Izraela. Miał nawoływać jej mieszkańców, aby zaniechali swych niegodziwości. Jako patriota postanowił początkowo pojechać w zupełnie innym kierunku. Po niewielkiej niedogodności w czasie rejsu postanowił, jednak spełnić swą misję w Niniwie, której mieszkańcy w rezultacie okazali skruchę Bogu. Dzięki temu Jahwe odwołał zapowiedzianą karę za nieposłuszeństwo i miasto zostało oszczędzone, a biedny Jonasz czuł się jak zdrajca.
Jan Chrzciciel, głos wołającego na pustyni, nie chrzcił dla oczyszczenia z grzechu, lecz dla oczyszczenia ciała oraz pokuty/skruchy/nawrócenia do bożej woli. Wtrącony do więzienia za jawne krytykowanie niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei, Heroda Antypasa a następnie ścięty.
Następnie pojawia się Jezus vel Je(ho)szua Mesjasz-Chrystus. Pytanie brzmi czy Jego przyjście było to ostatnim wpływem Boga na świat. Czy bóg działał później dotychczasowymi sposobami czy jedynie poprzez Ducha Świętego.
Paweł – urodził się jako Saul w Tarsie w żydowskiej rodzinie, posiadającej rzymskie obywatelstwo. Był synem faryzeusza z pokolenia Beniamina. Znał język aramejski i grecki. Jako młody faryzeusz, niezależnie od swojej pozycji społecznej, musiał nauczyć się jakiegoś rzemiosła – w przypadku Saula była to umiejętność tkania płacht namiotowych. Między 18 a 20 rokiem lub 28-30 roku[3] przybył do Jerozolimy, gdzie studiował Torę w szkole Gamaliela Starszego. Jako młody, gorliwy faryzeusz był przeciwnikiem chrześcijan. Zazwyczaj się przyjmuje, że około 35 roku był przy ukamienowaniu proroka Szczepana, jednego z siedmiu diakonów. Jednak dokładniejsze „wgryzienie” się tekst biblijny sugeruje, że był … z ramienia Sanhedrynu nadzorował kamieniowanie (Dz.Ap. 7:58) Później bardziej zaangażował się w prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. Około 35 roku wyposażony w listy polecające od Sanhedrynu, udał się do Damaszku, z nakazem aresztowania zwolenników nowej drogi. Nie daleko Damaszku doznał objawienia i utraty wzroku. W Damaszku został ochrzczony i uleczony przez proroka Ananiasza. Zatem widzimy, że przynajmniej do tego momentu wciąż działają prorocy. Załóżmy, więc że sprawdzone, skuteczne metody, nadal są przez Boga stosowane.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s