Dawno temu, w odległej Galaktyce część II.

Kiedy Bóg dał Konstatynowi władzę nad Kościołem?

Sobór w Nicei, zwołany w 325 r. n. e., stał się punktem zwrotnym w historii Kościoła. Od tej pory cała powszechnie akceptowana teologia była budowana na antyżydowskim fundamencie. Zmiany natury teologicznej przyjęte na soborze nicejskim uniemożliwiły Kościołowi dalsze wypełnianie misji otrzymanej od Boga. Zmiany instytucjonalne, jakie zaszły po soborze, można określić jako fundamentalne i monumentalne zarazem. Wymieńmy najważniejsze z nich:
1. Odrzucenie zasady literalnej interpretacji Pisma, dokonywanej zgodnie z kontekstem zawartego w Nim nauczania.
2. Postawienie autorytetu hierarchii kościelnej ponad objawieniem zawartym w Piśmie Świętym.
3. Ukierunkowanie doktryny Kościoła i praktyk religijnych w opozycji do Żydów.
4. Ustanowienie przymusu przestrzegania praktyk religijnych określonych przez władze kościelne.
5. Uznanie aparatu państwowego jako zbrojnego ramienia służącego utrzymywaniu prawowierności wewnątrz Kościoła. (Znaczenie Krzyża zostało zmienione – zamiast być znakiem zwycięstwa jednostki nad grzechem stał się oznaką zwycięstwa społeczności nad grzesznymi jednostkami.)
6. Przyjęcie miecza państwa – zamiast miecza Ducha, krwi Baranka i krwi męczenników – jako środka służącego zdobywaniu niewiernych dla Kościoła.
7. Ustalenie zasady współpracy państwa z Kościołem – państwo wspiera Kościół w zamian za poparcie Kościoła dla państwa. (Niniejszym Kościół porzucił swą profetyczną misję wobec świata stając się narzędziem państwowej propagandy).
Relacje pomiędzy państwem a Kościołem zapoczątkowane za panowania Konstantyna były wówczas postrzegane jako wielkie błogosławieństwo od Boga. Ich nawiązanie położyło kres prześladowaniom, które wydawały się nie mieć końca. Jednakże wiązało się to z wejściem w nowy rodzaj aliansu wymagającego daleko posuniętych kompromisów, które wypaczyły naturę Kościoła.

„W bramie pałacu stali żołnierze gwardii z nagimi mieczami wyciągniętymi w górę, tworząc z nich jakby tunel. Mężowie Boży przechodzili przezeń bez lęku, a potem byli zapraszani do prywatnych
apartamentów rezydencji cesarza. Niektórzy usiedli przy stole królewskim, innym zaś wyznaczono miejsca po drugiej stronie sali.” Mocno wątpliwe wydaje się być to, iż wszyscy mężowie Boży bez lęku przechodzili pod nagimi mieczami gwardzistów. Imperator zaaranżował to powitanie w taki sposób, by jednocześnie stanowiło dla zaproszonych pewną lekcję.
W sprawie kontrowersji wokół Paschy Sobór Nicejski obrał kierunek przeciwny do biblijnego i zażądał posłuszeństwa wobec powziętych decyzji. Nagie miecze były przypomnieniem o konieczności podporządkowania się oficjalnym dekretom. Zwołując sobór, Konstantyn już na wstępie oświadczył, że ktokolwiek próbowałby zakłócić jedność Kościoła, musiałby być „złośliwym wrogiem” wypaczającym Boże przykazania. Relacje pomiędzy państwem a Kościołem zapoczątkowane za panowania Konstantyna były wówczas postrzegane jako wielkie błogosławieństwo od Boga. Ich nawiązanie położyło kres prześladowaniom, które wydawały się nie mieć końca. Jednakże wiązało się to z wejściem w nowy rodzaj aliansu wymagającego daleko posuniętych kompromisów, które wypaczyły naturę Kościoła.
Odtąd doktryna Kościoła miała być szerzona za pomocą miecza należącego do państwa. Niepokornym groziła banicja lub kara śmierci. Książki heretyków – czyli tych, którzy nauczali niezgodnie z przyjętą doktryną – miały być palone i starte z powierzchni ziemi. W końcu to sam Konstantyn napisał: „tak więc nie pozostało nic, co mogłoby wzbudzić niezgodę lub kontrowersje w sprawach wiary.”
Kościół przestał być Kościołem Jezusa, a stał się Kościołem Konstantyna. Odtąd nie był już oblubienicą Mesjasza lecz cesarza.

Dan Gruber „KOŚCIÓŁ I ŻYDZI. Biblijna perspektywa wzajemnych relacji” str 2-3, 25-31. Reedycja SyøTroll

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s